Aktualności

Aktualności


W dniu 13 czerwca 2014 r. (piątek) o godz. 15:30 odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt pt. „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”. W spotkaniu wzięła udział Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ prof. nadzw. dr hab.  Danuta Urbaniak – Zając, Kierownik Katedry Badań Edukacyjnych  prof. zw. dr hab. Jacek Piekarski, beneficjenci oraz personel projektu.

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową, dotyczącą rozważań nad studenckimi praktykami pedagogicznymi realizowanymi w szkołach.
Dowiedz się więcej…

26.02.204 r. odbyło się zebranie z ekspertami. Terminy kolejnych zebrań z ekspertami wyznaczono na 24.03.2014 r., 05.05.2014 r. oraz 02.06.2014 r. – wszystkie o godz. 16:00.

Już 16 stycznia 2014 r. (czwartek) w sali 117 odbędzie się spotkanie z ekspertami. (studenci: 14:45 – 16:00, opiekunowie: 16:00 – 17:00).
Poprzednie terminy: 28 listopada 2013 r. (14:45 – 16:00 – spotkanie ze studentami, 16:00 – 17:00 – spotkanie z opiekunami. Serdecznie zapraszamy!

23 października 2013 r. rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla studentów i nauczycieli pt. „Identyfikacja i pomiar zdolności twórczych u dzieci i młodzieży” oraz „Diagnozowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych”.
Dowiedz się więcej…

W związku z realizacją projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych” planowane jest wydanie publikacji w formie poradnika metodycznego, którego celem jest opis dobrej praktyki na przykładzie pedagogicznych praktyk studenckich…
Dowiedz się więcej…

Zapraszamy do galerii zdjęć z Letniej Szkoły Dobrych Praktyk 2013

Galeria zdjęć

WYJAZD NA LETNIĄ SZKOŁĘ DOBRYCH PRAKTYK
W DNIU 22.08.2013 o godzinie 7.45
ZBIÓRKA PRZED WYDZIAŁEM NAUK O WYCHOWANIU
UL. POMORSKA 46/48
PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE

W roku akademickim 2012/2013 Letnia Szkoła Dobrych Praktyk zrealizowana będzie w Hotelu KRÓL PLAZA w Jarosławiecu w terminie 22.08-31.08.2013.
Zapisz się!


Zapraszamy do udziału w przetargu.
Usługa hotelarska i restauracyjna dotycząca Letniej Szkoły Dobrych Praktyk w ramach projektu unijnego „Przyjazna i Bezpieczna Szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”
Szczegóły zamówienia


W dniu 31 stycznia 2013 odbyło się piąte spotkanie Grupy Sterującej w ramach Projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”. Spotkanie odbyło się o godz. 16.30 w budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu…
Dowiedz się więcej…


SPOTKANIE INFORMACYJNE
- 16 stycznia 2013 o godz. 14.30 w budynku Wydziału Nauko Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48 w Łodzi w sali nr 211.
Podczas spotkania podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i zasad realizowanych praktyk pedagogicznych śródrocznych. ZAPRASZAMY!


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”
Nie czekaj, aż wyprzedzą Cię inni.
Zgłoś się już dziś!
Dowiedz się więcej…

Zapraszamy do galerii zdjęć z Letniej Szkoły Dobrych Praktyk.

Galeria zdjęć

 


W dniu 8.08. 2012 zakończyła się Letnia Szkoła Dobrych Praktyk. Udział w niej wzieli uczestnicy projektu – nauczyciele oraz studenci. W ramach proponowanych zajęć uczestnicy wzieli udział w warsztatach z komunikacji interpersonalnej (12h), warsztatach z metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej (12h), warsztatach dydaktycznych (12h), warsztatach twórczego rozwiązywania…
Dowiedz się więcej…

W dniach 2 i 3 sierpnia na Letniej Szkole Dobrych Praktyk odbyło się spotkanie merytoryczno – organizacyjne w ramach Projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”. Spotkania odbyły się o godz. 12.00 w hotelu Masuria. W spotkaniu
Dowiedz się więcej…

W dniu 30.07.2012 rozpoczęła się Letnia Szkoła Dobrych Praktyk w ramach projektu: „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”.


WYJAZD NA LETNIĄ SZKOŁĘ DOBRYCH PRAKTYK
W DNIU 30.07.2011
WYJAZD o godzinie 8.00
ZBIÓRKA PRZED WYDZIAŁEM NAUK O WYCHOWANIU
UL. POMORSKA 46/48
PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE

W dniu 22 czerwca 2012 r. odbyło się czwarte spotkanie Grupy Sterującej w ramach Projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”. Spotkanie odbyło się o godz. 16.00 w budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu przy ul. Pomorskiej 46/48. W spotkaniu  uczestniczyli Członkowie Grupy…
Dowiedz się więcej…

Zrealizowano pierwszy wywiad fokusowy. Wywiad został przeprowadzony 26 marca br. z opiekunami praktyk, studentami i ekspertami Centrum Doskonalenia Praktyk Pedagogicznych. Z uwagi na formułę, postanowiono, że w jednym wywiadzie  wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu, ponieważ…
Dowiedz się więcej…


W ramach działań projektu zaplanowano przeprowadzenie wywiadu fokusowego jako elementu podsumowującego I edycję praktyk studenckich. Wywiad został przeprowadzony na terenie Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ w dniu 26 marca 2012 roku. Wzięli w nim udział: studenci III roku pedagogiki w zakresie…
Dowiedz się więcej…


W kwietniu 2012 odbyło się spotkanie z opiekunami podsumowujące I edycje praktyk. W spotkaniu wzięli udział eksperci z Centrum oraz opiekun ze strony UŁ – mgr Beata Adamczyk. Podjęto dyskusję na temat zrealizowanej I edycji praktyk.  Wszyscy opiekunowie wyrazili zadowolenie z pomysłu…
Dowiedz się więcej…


Zakończyły się praktyki ciągłe III roku PiA. W realizacji praktyk udział wzięło 26 studentów. Praktyki trwały 2 tygodnie i były realizowane w ciagu 40 godzin. Głównym zadaniem tych praktyk była realizacja i ewaluacja  projektu o charakterze animacyjnym, profilaktycznym, kulturalnym lub wychowawczym, który w…
Dowiedz się więcej…

Z radością pragniemy poinformować Państwa, iż w ramach projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych” właśnie została wydana publikacja „Studenckie praktyki pedagogiczne w szkole”.
Zapraszamy do lektury


W dniach 21.11.2011 i 12.12.2011 odbyły się spotkania nauczycieli – opiekunów praktyk z ekspertami zatrudnionymi w Centrum Doskonalenia Praktyk Pedagogicznych.Tematem spotkań były kwestie związane z realizacją praktyk śródrocznych przez studentów, wymianą doświadczeń współpracy opiekunów…
Dowiedz się więcej…

W dniu 02 grudnia 2011r. odbyło się trzecie spotkanie Grupy Sterującej w ramach Projektu: „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”. Spotkanie odbyło się o godz.16.30 w budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu przy ul…
Dowiedz się więcej…


5 i 12 września br. odbyły się dwa spotkania opiekunów praktyk z ekspertami zatrudnionymi w Centrum Doskonalenia Praktyk Pedagogicznych. W spotkaniu uczestniczyły też kierownik Centrum  dr Ewa Cyrańska i Opiekun praktyk z ramienia UŁ mgr Beata Adamczyk. Podczas spotkań dyskutowano o próbach…
Dowiedz się więcej…

We wrześniu br. zakończyła się praktyka śródroczna w ramach projektu: „Przyjazna i bezpieczna szkoła”.
Zgodnie z przyjętym do realizacji planem praktyk na Wydziale (Zarządzenie Rektora UŁ) w roku akademickim 2010/2011 studenci II roku PiA zrealizowali pedagogiczne praktyki ciągłe…
Dowiedz się więcej…

W dniach 24 – 26 sierpnia projekt: „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przszedł kontrolę przeprowadzoną przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie realizacji projektu.

Zapraszamy do zwiedzenia galerii zdjęć z Letniej Szkoły Dobrych Praktyk.

Galeria zdjęć


W dniu 28.07. 2011 zakończyła się Letnia Szkoła Dobrych Praktyk. Udział w niej wzieli uczestnicy projektu – nauczyciele oraz studenci. W ramach proponowanych zajęć uczestnicy wzieli udział w warsztatach z komunikacji interpersonalnej (12h), warsztatach z metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej (12h), warsztatach dydaktycznych (12h), warsztatach twórczego roz…
Dowiedz się więcej…

W dniu 24 lipca na Letniej Szkole Dobrych Praktyk odbyło się spotkanie merytoryczno – organizacyjne w ramach Projektu: „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”. Spotkanie odbyło się o godz. 16.00 w hotelu Masuria. W spotkaniu uczest…
Dowiedz się więcej…

W dniu 18.07. rozpoczęła się Letnia Szkoła Dobrych Praktyk w ramach projektu: „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”.

WYJAZD NA LETNIĄ SZKOŁĘ DOBRYCH PRAKTYK
W DNIU 18.07.2011
ZBIÓRKA O 7.30
PRZED WYDZIAŁEM NAUK O WYCHOWANIU
UL. POMORSKA 46/48
PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE

W dniu 12 lipca br zespół projektu spotkał się w celu dookreślenia szczegółów harmonogramu Letniej Szkoły Dobrych Praktyk, która w tym roku odbędzie się w miejscowości Worliny.

 

 

W dniu 30 czerwca odbyło się drugie spotkanie Grupy Sterującej w ramach Projektu: „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”. Spotkanie odbyło się o godz.16.00 w budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu przy ul. Pomorskiej 46/48. W …
Dowiedz się więcej…

Zakończył się pierwszy semestr praktyk w ramach projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła”. W okresie semestru letniego roku akademickiego 2010/2011 zrealizowano pedagogiczne praktyki śródroczne dla studentów II roku pedagogiki w zakresie profilaktyki animacji społeczno – kultural… Dowiedz się więcej…

W dniu 20 czerwca 2011 roku odbyło się kolejne spotkanie z Ekspertami – pedagogiem, psychologiem oraz kuratorem sądowym, którzy w ramach Centrum Doskonalenia Praktyk Pedagogicznych utworzonego w  realizowanym projekcie „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie…
Dowiedz się więcej…

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tekstów tematycznie związanych z treścią konferencji „Uczelnie Wyższe w kształtowaniu pedagogicznej praktyki w szkole” (propozycja tematu, struktura tekstu, streszczenie zawartości – ma…
Dowiedz się więcej…


Przetarg na realizację usługi coachingowej w ramach projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła…” wygrała Akademia Nauki Vianavigo Andrzej Hejduk. Gratulujemy.
Dowiedz się więcej…

 


Ogłaszamy przetarg na realizację sesji coachingowych w ramach projektu „Przyjazna i Bezpieczna Szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”
Dowiedz się więcej…

Media o konferencji:

Łódzkie Wiadomości Dnia

 

 

W dniu 1 czerwca 2011r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła

się konferencja naukowa pt. „Uczelnie Wyższe w kształtowaniu pedagogicznej praktyki w szkole”. Niniejsza konferencja realizowana była w ramach działań związanych z projektem pn….
Dowiedz się więcej…
Galeria zdjęć

Informujemy, iż w Centrum Doskonalenia Praktyk Pedagogicznych zgromadzono bazę pomocy dydaktycznych, filmów metodycznych, programów multimedialnych, książek. Uczestników projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opi…
Dowiedz się więcej…

W ramach rekrutacji do projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych” odbyły się rozmowy rekrutacyjne. Powołano Komisję ds. Rekrutacji w składzie: Przewodnicząca Komisji: prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-…

Dowiedz się więcej…

W ramach rekrutacji do projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych” odbyły się dwa spotkania informacyjne. Pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się w dniu 13.01.2011 r. Udział w  nim wzięło 19 przedstawicieli (16 K i 3M… Dowiedz się więcej…


Możliwość komentowania jest wyłączona.